FONDEN ANSMINDE

Information og fakta

Ejendommene ejes af Ejendomsfonden Basballe, og driften af selve Bostedet og Aktivitetstilbudet drives af Fonden Ansminde.

Stedet drives efter servicelovens:

- §83, §84, §85: pædagogisk bostøtte og hjemmehjælp
- § 104: aktivitets- og samværstilbud
- §107 midlertidigt døgntilbud
- § 108 længevarende døgntilbud

Målgruppen

Målgruppen er borgere over 18 år med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne, som har brug for hjælp og pædagogisk støtte i sin dagligdag og i sit arbejdsliv i henhold til serviceloven. Målgruppen er ikke defineret efter diagnose eller behov, men i stedet vælger vi at definere hvornår man er udenfor målgruppen. Borgere der kræver mandsopdækning , og borgere der pga. udadreagerende adfærd ikke kan indgå i relationer er udenfor vores målgruppe.