FONDEN ANSMINDE

PERSONALE OG PÆDAGOGISK TILGANG

Personalet er ansat i både Bo- og aktivitetstilbuddet og vil derfor være gennemgående i de to tilbud og således kendt personale hele vejen igennem.

Den enkelte vil få tilkoblet en kontaktperson som er ansvarlig for at indsatsen hele tiden tilrettes i samarbejde med borgeren, pårørende og din socialrådgiver,

Vi har flad ledelsesstruktur på stedet. Udover fokus på faglighed, er ansættelskriterie også en god evne til at samarbejde, lytte og forene ressourcer i en fælles pædagogisk tilgang med fokus på det hele menneske.

Vi tror på, at en flad ledelsesstruktur hvor personalet selv er med til at sætte rammerne, giver en god kultur og et godt arbejdsmiljø.

Kan man ikke lytte og samarbejde med sine kolleger, kan man heller ikke se og høre borgeren i vores tilbud .

Den medarbejdergruppe der er sammensat nu, er nøje udvalgt i forhold til pædagogfaglige kompetencer og medmenneskelige værdier.

Pædagogisk tilgang

Personalet har pædagogisk faglighed i kombination med bred “håndværksmæssig ” faglighed indenfor de aktiviteter du vil blive en del af i alt fra tømrerarbejde, madlavning til kreative opgaver.

Vores pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i KRAP og Miljøterapi, men tilpasses og suppleres altid med fokus på det enkelte menneskes behov for at sikre den optimale pædagogiske retning. Vi har bred erfaring indenfor arbejde med autismespektrum forstyrrelser.

Vi er et helt særligt sted med en hel særlig kultur og stemning med bred pædagogisk faglighed.

Dyreholdet indgår som en integreret del af er vores pædagogiske virke, som vi ser bidrager med noget helt særligt for borgerne. For nuværende har vi også borger boende hos os, med egen hest som indgår i det individuelt tilrettelagte pædagogiske arbejde, og anden borger følges af sin servicehund.

Vores dagligdag og aktiviteter tager udgangspunkt i at dette er borgernes hjem, og dermed følger også en masse praktiske opgaver som hører med til at drive, udvikle og holde vores hjem sammen. Herunder også indkøb, madlavning mv. Vi søger at tage udgangspunkt i den enkeltes interesser og formåen, således opgaven tilrettelægges med henblik på størst mulig succesoplevelse, hvilket fremmer motivationen og fremmer bidragsindsatsen i opgaverne, og sikrer en bred udvikling af kompetencer.

Vi vægter samarbejde med pårørende højt, og sørger for inddragelse samt styrkelse af de nære relationer borgere, pårørende og personaler imellem.

Vi har fokus på at styrke sociale relationer udenfor bostedets rammer, og er drivkraften i skabelse af sociale arrangementer med andre bosteder. Altid tilpasset den enkelte i lyst, overskud og evne.

Supervision

Vores supervision og uddannelser tager udgangspunkt i de borgere som bor hos os og deres individuelle behov. Derfor har vi fast samarbejde med Psykologcentret, således vi sikrer at supervision og videreuddannelse går hånd i hånd med en bred vifte af uddannelsesmuligheder.

Alle ansatte sikres at tilegne samme viden. Herunder har også alle gennemgået kursus i medicinhåndering.