FONDEN ANSMINDE

VISION, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING

Vores vision, holdninger og værdier afspejler vores måde at arbejde på, og vores respekt for handicapkonventionen.

  • Skabe livskvalitet, glæde og tillid
  • Styrke udvikling af evner og potentiale til at kunne yde ansvar for sit eget liv og virke
  • Styrke inklusion via rummelighed og forståelse i lokalsamfundet
  • Respekt og forståelse for, og accept af forskellighed og udviklingsmuligheder
  • Respekt for retten til egen identitet
  • Alle har ret til selv at bestemme over deres eget liv
  • Alle skal have frihed til at vælge selv, og at være så uafhængige af andre som muligt
  • Alle skal have mulighed for at være med i samfundslivet
  • Alle skal have lige muligheder
  • Samfundet skal være tilgængeligt for alle

Ethvert menneske er unikt med en helt særlig værdighed.

Det er vigtigt at skabe solidaritet i et godt fællesskab, hvor der bygges på gode relationer mennesker imellem. 

Anerkendene tilgang, fremme den enkeltes livskvalitet og identitet, myndighed og selvopfattelse.

Opnåels af størst mulig selvstændighed og det gode liv, findes hvor du selv sætter dagsordenen for hvad det gode liv er.

Det skal være sjovt at leve. Vi er et fælleskab med plads til at være sig selv. Vi knytter venskaber og fælleskaber på tværs, også af andre tilbud.

Du skal høres, ses og forståes og du har krav på den rigtige indsats hele livet, så du kan styrke din identitet, dine kompetencer og færdigheder – hele livet.

Vores kompetente og engagerede personale har som mål at sikre dig et indholdsrigt liv med glæde, humor, medindflydelse, livskvalitet og livsmæstring.

Som pårørende har man brug for at være en del af et godt netværk. Dette sikres via medindflydelse via vores støtteforening og pårørende råd.