FONDEN ANSMINDE

Fysiske rammer

Du har medbestemmelse og indflydelse på hvilke aktiviteter vi skal lave.

Alle aktiviteter har som formål at styrke livsglæde, færdigheder og sociale kompetencer.

Det tilstræbes at aktiviteterne har et afsæt i det omliggende miljø, og at være en integreret og naturlig del af vores lokalsamfund.

Vi har skabt et grundlæggende koncept for dig med muligheder for aktiviteter indenfor:

Musik, Dans, teater, sport, natur og teknik, værksted, kreativitet, socialøkonomisk virksomhed og samarbejde med lokale erhvervsdrivende og Nationalpark Mols Bjerges partnere.

Dyrene på stedet vil indgå som en integreret del af vores hverdag og bidrage i den pædagogiske indsats og behandling.